Katedra Logistyki Społecznej

Od 1 czerwca 2014 roku na mocy decyzji JM Rektora Prof. zw. dr. hab. Leszka Żabińskiego Samodzielny Zakład Logistyki Społecznej został przekształcony w Katedrę Logistyki Społecznej.