Aktualności

Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski dla prof. dr. hab. inż. Jacka Szołtyska


Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odznaczenia orderem odbyła się 14 czerwca 2021 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.