Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek prelegentem na sesji Smart City XII konferencji Computerworld "Państwo 2.0"

Prof dr hab. inż. Jacek Szołtysek wygłosił wystąpienie na temat "Miasta inteligentne - dylematy funkcjonowania i rozwoju" oraz był panelistą w sesji poświęconej problematyce miast inteligentnych. W konferencji Smart City XII Computerworld "Państwo 2.0" w dniach 3-5 marca 2022 r. wzięło udział ponad 700 uczestników.