Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek prelegentem w sesji o smart city w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął udział w debacie na temat smart city i społeczeństwa 5.0, odbywającej się w ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ponadto Profesor wziął udział w spotkaniach z kadrą samorządową i przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.