Profesor Jacek Szołtysek na konferencji demograficznej

12.05.2014 roku Profesor Jacek Szołtysek wraz z Profesor Grażyną Trzpiot wystąpieniem pt. "Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast" zapoczątkowali obrady II Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej pt. "Państwo, regiony i miasta wobec przemian demograficznych" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.