Aktualności

Artykuł współautorstwa dr hab. Ewy Płaczek, prof. UE w czasopiśmie Journal of Environmental Management

Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Factors that influence the expansion of electric delivery vehicles and trucks in EU countries" autorstwa dr hab. Ewy Płaczek, prof. UE, dra Damiana Zimonia, prof. Politechniki Rzeszowskiej, mgr... [Więcej]


Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski dla prof. dr. hab. inż. Jacka Szołtyska

Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odznaczenia orderem odbyła się 14 czerwca 2021 r. w Śląskim Urzędzie... [Więcej]


Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Rafał Otręba uczestnikami konferencji on-line

21.04.2021 r. i 22.04.2021 r. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Rafał Otręba uczestniczyli w dwóch konferencjach on-line: - V Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL „Inteligentne miasta i mobilność przyszłości” organizator: Politechnika Śląska w... [Więcej]


Artykuł dr. Sebastiana Twaroga w czasopiśmie z listy JCR

Artykuł dr. Sebastiana Twaroga pt. "Multiple probabilistic traveling salesman problem in the coordination of drug transportation—In the context of sustainability goals and Industry 4.0." (napisany we współautorstwie) został opublikowany w... [Więcej]


Dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE i mgr Hanna Ziętara uczestnikami Międzynarodowej Konferencji on-line dla kobiet

Dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE i mgr Hanna Ziętara z Katedry Logistyki Społecznej w dniach 8-9 marca 2021 r. brały udział w 1-szej Międzynarodowej konferencji online dla kobiet w badaniach wieloaspektowych. Konferencja odbyła się w Kalkucie... [Więcej]


Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek oraz dr Rafał Otręba prelgentami międzynarodowej konferencji pt: Problems and prospects for the development of railway transport in the Eurasian space

24.02.2021 r. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Rafał Otręba byli uczestnikami międzynarodowej konferencji pt: Problems and prospects for the development of railway transport in the Eurasian space. Podczas konferencji pracownicy naszej katedry... [Więcej]


Konferencja PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT IN THE EURASIAN SPACE

24.02.2021 w Nur-Saltan (Kazachstan) odbędzie się konferencja on-line pt: Problems and prospects-for the development of railway transport in the Eurasian space. Konferencja wpisuje się w działania projektowe projektu Economy, Ecology and... [Więcej]