Seminaria dyplomowe / magisterskie

Logistyka w biznesie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Rafał Otręba

Problematyka: logistyka miasta, jakość życia w mieście, mobilność, ekologistyka, spedycja

 

Wybrane tytuły prac:

  • Aspekty funkcjonowania Smart City z perspektywy mieszkańców
  • Proekologiczne rozwiązania w logistyce na przykładzie firmy X   
  • Transport drogowy ładunków niebezpiecznych na przykładzie firmy X