Seminaria dyplomowe / magisterskie

Logistyka w biznesie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Problematyka: logistyka miasta, jakość życia w mieście, logistyczne wsparcie imprez masowych, mobilność logistyka miasta, jakość życia w mieście, logistyczne wsparcie imprez masowych, mobilność

 

Wybrane tytuły prac:

  • Aspekty funkcjonowania Smart City z perspektywy mieszkańców
  • Miejskie parki jako przestrzeń spotkań na przykładzie miasta X
  • Mobilność mieszkańców miast w czasie pandemii
  • Wsparcie logistyczne imprezy masowej X
dr Sebastian Twaróg

Problematyka: logistyczne wsparcie imprez masowych, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka akcji humanitarnych, logistyka zwrotna, logistyczne aspekty gospodarowania odpadami, innowacje w logistyce, system logistyczny, procesy logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw


Wybrane tytuły prac:

  • Logistyczne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym
  • Logistyczne wsparcie imprezy masowej na przykładzie X
  • Kształtowanie przepływów zwrotnych a wzrost przewagi konkurencyjnej
dr Rafał Otręba

Problematyka: logistyka miasta, ekologistyka, logistyka organizacji publicznych

 

Wybrane tytuły prac:

  • Zrównoważony rozwój w transporcie drogowym na przykładzie X
  • Rozwiązania Smart City na przykładzie Centrum Sterowania Ruchem
  • Proekologiczne rozwiązania logistyczne w opinii pracowników przedsiębiorstwa X