Seminaria dyplomowe / magisterskie

Logistyka w biznesie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Problematyka: logistyka miasta, jakość życia w mieście, mobilność

 

Wybrane tytuły prac:

  • Aspekty funkcjonowania Smart City z perspektywy mieszkańców
  • Miejskie parki jako przestrzeń spotkań na przykładzie miasta X
  • Mobilność mieszkańców miast w czasie pandemii
dr Sebastian Twaróg

Problematyka: logistyczne wsparcie imprez masowych, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka akcji humanitarnych, logistyka zwrotna, logistyczne aspekty gospodarowania odpadami, innowacje w logistyce, system logistyczny, procesy logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw


Wybrane tytuły prac:

  • Logistyczne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym
  • Logistyczne wsparcie imprezy masowej na przykładzie X
  • Kształtowanie przepływów zwrotnych a wzrost przewagi konkurencyjnej
prof UE, dr hab. Ewa Płaczek

Problematyka: rynek usług logistycznych, usługodawcy logistyczni, controlling logistyczny, innowacje w logistyce, nietypowe zastosowania logistyki, logistyka międzynarodowa  

 

Wybrane tytuły prac:

  • Innowacyjność w działalności operatora logistycznego 
  • Usługi wartości dodanej realizowane przez operatora logistycznego
  • Aspekty logistyczne w zarządzaniu klubem sportowym