Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe

Katedra Marketingu zajmuje się szeroko pojętą problematyką zachowań rynkowych podmiotów gospodarczych, w ramach których wyodrębnia się producentów, pośredników rynkowych (m.in. przedsiębiorstwa handlowe), instytucje rynkowe, w tym banki i instytucje ubezpieczeniowe, a także organizacje non-profit, gospodarstwa domowe oraz konsumentów. 
Celem prowadzonych badań naukowych jest rozpoznawanie procesów dostosowawczych firm, gospodarstw domowych i konsumentów do funkcjonowania w zmieniających się warunkach rynkowych. 
Podstawowe kierunki badań obejmują zatem:

 • Marketingowe zachowania podmiotów rynkowych i ich strategie funkcjonalne
 • Marketingowe procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach integracji z Unią Europejską
 • Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej

W ramach głównych obszarów badawczych Katedry realizowane są liczne zadania badawcze, do których m.in. należą:

 • Marketingowa koncepcja sprzedaży produktów i usług

 • Polski agrobiznes i jego uwarunkowania

 • Euromarketingowe zachowania podmiotów rynkowych

 • Wpływ procesów internacjonalizacji i globalizacji gospodarki światowej na zachowania rynkowe polskich przedsiębiorstw

 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw na eurorynku

 • Handel detaliczny na eurorynku

 • Sektor usług w aspekcie kulturowym

 • Marketing w działalności rynkowej przedsiębiorstw handlowych

 • Komunikowanie się przedsiębiorstw z rynkiem

 • Zachowania klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych

 • Zachowania gospodarstw domowych a cykl życia rodziny

 • Działalność marketingowa organizacji politycznych

 • Merchandising w polskich firmach handlowych 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3