Informacja wstępna

Katedra Przedsiębiorczości rozpoczęła swoją działalność naukowo - dydaktyczną na początku 2001 roku.