Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Zjazdu

W ramach Zjazdu chcielibyśmy między innymi podjąć tematykę różnych oblicz i aspektów przedsiębiorczości oraz uwarunkowań jej rozwoju, nakreślić kierunki przyszłych badań nad przedsiębiorczością, jak również przedstawić prawny, gospodarczy, finansowy, międzynarodowy i kulturowy kontekst aktywności przedsiębiorczej.

W trakcie konferencji odbędą się tematyczne dyskusje panelowe, warsztaty o problematyce badawczej, dyskusje w formule „roundtable” oraz konsultacje z doświadczonymi mentorami, a także spotkanie z przedstawicielami praktyki biznesowej. W związku z organizacją dyskusji w formule „roundtable”, prosimy uczestników o wskazanie zainteresowań oraz obszarów badawczych już w trakcie zgłaszania swojego udziału. Pozwoli to na lepsze dostosowanie tematów i skuteczniejsze dopasowanie grup dyskusyjnych.

Podczas konferencji zorganizowane będą również warsztaty dla doktorantów i młodych badaczy, które nie tylko umożliwią przedstawienie swoich badań i koncepcji doktoratów, ale także pozwolą uczestnikom na zdobycie cennych umiejętności metodologicznych. Te sesje będą skupiać się na rozwijaniu kompetencji w zakresie projektowania badań, analizy danych i stosowania zaawansowanych technik badawczych.

Dodatkowo Zjazd zbiega się jubileuszem 10-lecia kierunku „Przedsiębiorczość i Finanse”, prowadzonego przez Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego stwarzając okazję do podsumowania osiągnięć tego kierunku oraz sukcesów jego absolwentów.

Szczegółowy program zostanie podany wkrótce.

POWRÓT

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3