Przejdź do menu Przejdź do treści

Tematyka zjazdu

V Zjazd Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji jest kontynuacją organizowanych co dwa lata konferencji które gromadzą badaczy przedsiębiorczości z całego kraju. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli reprezentujących Katedry Przedsiębiorczości oraz Innowacji z całej Polski. Jak pokazały dotychczasowe edycje, konferencja ta przyczynia się do budowania silnychsieci współpracy między przedstawicielami nauki dzięki stworzeniu platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, co sprzyja dalszemu rozwojowi tych obszarów.

Tegoroczna edycja Zjazdu Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji wpasowuje się w inicjatywę Katowice Europejskim Miastem Nauki, co stanowi doskonałą okazję do zintegrowania lokalnej społeczności naukowej, biznesowej i innowacyjnej oraz promowania Katowic jako centrum aktywności badawczej i przedsiębiorczej w regionie. Dodatkowo Zjazd pokrywa się z 10-leciem prowadzonego przez Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego kierunku praktycznego „Przedsiębiorczość i Finanse”, stwarzając możliwość podsumowania osiągnięć kierunku oraz jego absolwentów.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowego dorobku w zakresie badań nad szeroko rozumianą przedsiębiorczością, wyłonienie aktualnych luk poznawczych, i wskazanie kierunków przyszłych badań, a także zapewnienie uczestnikom możliwości nawiązywania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. W ramach Zjazdu chcielibyśmy między innymi podjąć tematykę różnych oblicz i aspektów przedsiębiorczości oraz uwarunkowań jej rozwoju, nakreślić kierunki przyszłych badań nad przedsiębiorczością, jak również przedstawić prawny, gospodarczy,finansowy, międzynarodowy i kulturowy kontekst aktywności przedsiębiorczej. Planujemy zorganizowanie tematycznych dyskusji panelowych, warsztaty o problematycebadawczej, dyskusje w formule „roundtable” oraz konsultacje z doświadczonymi mentorami, a także spotkanie z przedstawicielami praktyki biznesowej. Podczas konferencji przewidujemy również sesje dlastudentów studiów doktoranckich, umożliwiające młodym badaczom przedstawienie swoich badań i koncepcji doktoratów z obszaru przedsiębiorczości.

POWRÓT

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3