Aktualności

18 października 2017 o godzinie 9.50 w sali 201 bud. E, odbędzie się otwarte seminarium Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki, na którym mgr Małgorzata Krzciuk wygłosi referat pt.: "Podejście modelowe w statystyce małych obszarów i jego... [Więcej]