Informacja wstępna

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki powstała w 2017 roku.

Kierownikiem Katedry jest Prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał

 

Katedra składa się z trzech zakładów:

 

Przydatne linki:

Strona dydaktyczna Katedry:

www.stat.ue.katowice.pl