Antecedencje Współpracy w Turystyce - 5th Conference on Tourism Management

W naszej Katedrze realizowany jest obecnie grant Narodowego Centrum Nauki związany z identyfikacją antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej w turystyce (zajrzyj tutaj). Na początku października nasz zespół badawczy miał możliwość zaprezentowania pierwszych wyników badań podczas 5th International Conference on Tourism Management and Tourism Related Issues. Podczas organizowanej przez European Institute for Advanced Studies in Management konferencji mieliśmy możliwość przedstawienia rezultatów systematycznego przeglądu literatury.