Dr hab. Katarzyna Czernek - Marszałek podczas Międzynarodowej konferencji Naukowej pt. „Economics and Management of Network” (EMNet 2018)

W dniach 15-17 listopada dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek z Katedry Teorii Zarządzania, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Economics and Management of Network” (EMNet 2018), organizowanej w Hawanie (Kuba) przez Uniwersytet w Wiedniu we współpracy z Uniwersytetem w Hawanie. Na konferencji wygłosiła referat pt. „Cooperation within tourism cluster based on agglomeration economies – towards integration of network theory into the proximity framework”, który przygotowała we współautorstwie z dr Justyną Majewską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


On November 15-17, Katarzyna Czernek-Marszałek from the Management Theory Department took part in the international scientific conference: "Economics and Management of Network (EMNet 2018), organized in Havana (Cuba) by the University of Vienna in cooperation with the University of Havana. At the conference she gave a speech on: „Cooperation within tourism cluster based on agglomeration economies – towards integration of network theory into the proximity framework”, which she prepared in co-authorship with Justyna Majewska from the Poznań University of Economics and Business.