dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek z kolejnym artykułem na liście A.

Miło nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek opublikowała artykuł pt. „Applying mixed methods in social network research – The case of cooperation in a Polish tourist destination” w czasopiśmie pt. “Journal of Destination Marketing & Management” (Impact Factor 3,667). Z pełną wersją artykułu można się zapoznać pod linkiem: https://authors.elsevier.com/a/1YFRQ,oJjluOPZ (pełny dostęp do 7 lutego 2019). W artykule wskazano na użyteczność i komplementarność stosowania łączonych
metod (jakościowych i ilościowych) w analizie sieci społecznych (Social Network Analysis - SNA). Dokonano egzemplifikacji stosowania takiego podejścia na przykładzie badania kooperacji przedsiębiorstw w destynacji turystycznej.


W artykule wskazano na użyteczność i komplementarność stosowania łączonych metod (jakościowych i ilościowych) w analizie sieci społecznych (Social Network Analysis - SNA). Dokonano egzemplifikacji stosowania takiego podejścia na przykładzie badania kooperacji przedsiębiorstw w destynacji turystycznej.

We are pleased to inform that Katarzyna Czernek-Marszałek has published an article entitled "Applying mixed methods in social network research – The case of cooperation in a Polish tourist destination" in the "Journal of Destination Marketing & Management" (Impact Factor 3,667). The full version of the article is available under the following link: authors.elsevier.com/a/1YFRQ,oJjluOPZ (full access until February 7, 2019).