II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pt. „Zarządzanie w rachunkowości. Rachunkowość w zarządzaniu – ZARA 2018"

W dniach 15-16 listopada, dr Patrycja Klimas oraz mgr Dagmara Wójcik wzięły udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, pt. „Zarządzanie w rachunkowości. Rachunkowość w zarządzaniu – ZARA 2018”, organizowanej we Wrocławiu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dr Patrycja Klimas wygłosiła referat pt. „Przegląd literatury nie jedno ma imię – dlaczego warto i jak przeprowadzać Systematic Literature Review w każdym procesie naukowo-badawczym?”


On November 15-16, Patrycja Klimas and Dagamara Wójcik took part in the II National Conference of PhD Students and Young Researchers entitled "Management in accounting. Accounting in management 2018", organized by the Wroclaw University of Economics in Wroclaw. Patrycja Klimas gave a speech on "The literature review has no only one name – why is it worth and how to carry out the Systematic Literature Review in any scientific and research process?" Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ekran i w budynku