III Sympozjum Naukowe „Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego” w Poznaniu z udziałem naszych pracowników

W dniu 4 lutego dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE; dr Patrycja Klimas; mgr Dagmara Wójcik oraz mgr Patrycja Juszczyk, z Katedry Teorii Zarządzania, uczestniczyły w III Sympozjum Naukowym „Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego” w Poznaniu, zorganizowanym przy współpracy trzech uczelni: UE w Katowicach (dr P. Klimas), SGH w Warszawie (dr P. Dziurski), UAM w Poznaniu (dr hab. K. Stachowiak). On February 4, Katarzyna Czernek-Marszałek, Patrycja Klimas, Dagmara Wójcik and Patrycja Juszczyk from the Department of Management Theory, took part in the 3rd Scientific Symposium "Networks of relationships in creative industries" in Poznań, organized with the cooperation of three universities: University of Economics in Katowice (P. Klimas), Warsaw School of Economics (P. Dziurski), Adam Mickiewicz University in Poznań (K. Stachowiak).