Aktualności

W naszej Katedrze realizowany jest obecnie grant Narodowego Centrum Nauki związany z identyfikacją antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej w turystyce (zajrzyj  [Więcej]
W ramach projektu STARTIFY7, który realizujemy wspólnie z partnerami zagranicznymi postanowiliśmy pomóc im w organizacji tegorocznych Summer Academies organizowanych w Trento, Shiefield oraz Nurenberg. [Więcej]
W związku z prowadzonymi w naszej Katedrze badaniami producentów gier elektronicznych serdecznie zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w największych w Europie Środkowo-Wschodniej targach gier Game Poznań Arena oraz towarzyszącej im Game Industry... [Więcej]
Decyzją JM Rektora z dniem 1 lipca 2015 r. poprzez przekształcenie Zakładu Teorii Zarządzania działającego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem utworzona została Katedra Teorii Zarządzania. Kierownikiem nowej katedry został Prof. dr hab. Wojciech... [Więcej]