Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe

Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki prowadzi w sposób ciągły badania naukowe z dziedziny zarządzania i ekonomii, w dyscyplinach marketingu i zarządzania marketingowego oraz teorii rozwoju gospodarki rynkowej, jak również szeroko pojętej gospodarki turystycznej.

  • W dyscyplinach MARKETINGU i ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO studia są rozwijane w kierunkach: marketingu strategicznego i zarządzania marketingowego przedsiębiorstw - uczestników wybranych sektorów rozwojowych, innowacyjnych, kreatywnych i infrastrukturalnych gospodarki, w tym produktów high-tech, sektora motoryzacyjnego, usług handlowych i turystycznych, bankowych i telekomunikacyjnych, kultury i sztuki, marketingu międzynarodowego i globalnego oraz marketingu terytorialnego i promocji regionów (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ze specjalizacją turystyczną). 
  • W dyscyplinie TEORII ROZWOJU GOSPODARKI RYNKOWEJ badania dotyczą problemów rozwoju infrastruktury rynkowej transformowanej gospodarki, stosunków konkurencyjnych w gospodarce rynkowej, polityki rynkowej państwa i polityki władz samorządowych oraz ich wpływu na zachowania rynkowe przedsiębiorstw.
  • W dyscyplinie GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ badania koncentrują się na ekonomicznych, w tym zarządczych, problemach tej dziedziny gospodarki.

 

Profil badawczy Katedry oraz preferencje w przyszłości obejmują badania w zakresie:

  • podstaw teoretycznych i metodycznych marketingu i biznesu, w tym zarządzania marketingowego przedsiębiorstw, jednostek terytorialnych (gmin i regionów),
  • rozwoju nowych koncepcji i aplikacji zarządczych marketingu (m.in. marketingu wartości, marketingu produktów systemowych/sieciowych) oraz jego otoczenia, w tym międzynarodowego, europejskiego, globalnego,
  • systemów, strategii i programów zarządzania marketingowego w wybranych sektorach przemysłu i handlu, usługach profesjonalnych (w tym bankowych), turystyce, mediach, kulturze i sztuce oraz organizacjach non-profit,
  • polityki rynkowej, w tym promowania konkurencji państwa i władz samorządowych (na tle porównań z rozwiązaniami systemowymi w krajach Unii Europejskiej),
  • turystyki oraz kultury jako zjawisk gospodarczych i społecznych.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3