Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe

Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki prowadzi w sposób ciągły badania naukowe z dziedziny zarządzania i ekonomii, w dyscyplinach marketingu i zarządzania marketingowego oraz teorii rozwoju gospodarki rynkowej, jak również szeroko pojętej gospodarki turystycznej.

  • W dyscyplinach MARKETINGU i ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO studia są rozwijane w kierunkach: marketingu strategicznego i zarządzania marketingowego przedsiębiorstw - uczestników wybranych sektorów rozwojowych, innowacyjnych i infrastrukturalnych gospodarki, w tym produktów komputerowych, sektora motoryzacyjnego, usług turystycznych i handlowych, bankowych i telekomunikacyjnych, kultury i sztuki, marketingu globalnego oraz marketingu terytorialnego i promocji regionów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ze specjalizacją turystyczną. 
  •  
  • W dyscyplinie TEORII ROZWOJU GOSPODARKI RYNKOWEJ badania dotyczą problemów rozwoju infrastruktury rynkowej transformowanej gospodarki, stosunków konkurencyjnych w gospodarce rynkowej, polityki rynkowej państwa i polityki władz samorządowych oraz ich wpływu na zachowania rynkowe przedsiębiorstw.
  • W dyscyplinie GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ badania koncentrują się na ekonomicznych, w tym zarządczych, problemach tej dziedziny gospodarki.

 

Profil badawczy Katedry oraz preferencje w przyszłości obejmują badania w zakresie:

  • podstaw teoretycznych i metodycznych marketingu i biznesu, w tym zarządzania marketingowego przedsiębiorstw, jednostek terytorialnych (gmin i regionów)
  • rozwoju nowych koncepcji i aplikacji zarządczych marketingu (m.in. marketingu wartości, marketingu produktów systemowych/sieciowych) oraz jego otoczenia, w tym międzynarodowego, europejskiego, globalnego
  • systemów, strategii i programów zarządzania marketingowego w wybranych sektorach przemysłu, handlu, usługach profesjonalnych, turystyce, mediach, kulturze i sztuce, ochronie zdrowia oraz organizacjach non-profit
  • polityki rynkowej, w tym promowania konkurencji państwa i władz samorządowych (na tle porównań z rozwiązaniami systemowymi w krajach Unii Europejskiej)
  • turystyki jako zjawiska gospodarczego i społecznego.

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy