Aktualności

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z inicjatywy kierownika Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki prof. UE dr hab. Katarzyny Bilińskiej-Reformat, nawiązał w lutym 2017 roku współpracę z Instytutem Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w... [Więcej]
W semestrze zimowym 2016/2017 pracownicy Katedry uczestniczyli w krajowych konferencjach naukowych, gdzie wygłosili referaty i uczestniczyli w dyskusjach: [Więcej]
Pracownicy Katedry w semestrze zimowym 2016/2017 byli współorganizatorami konferencji i seminariów naukowych: [Więcej]
W dniu 15 grudnia 2016 roku studenci kierunku Gospodarka Turystyczna, w ramach zajęć z przedmiotu "Zarządzanie i marketing wydarzeń" prowadzonego przez mgr Pawła Piotrowskiego, odbyli wizytę studyjną w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w... [Więcej]
Z głębokim żalem i wielkim smutkiem pożegnaliśmy naszą Koleżankę dr Grażynę Koniorczyk [Więcej]
W październiku 2015 r. ukazał się podręcznik "Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Zarys problematyki" pod redakcją naukową prof. dr hab. Leszka Żabińskiego. [Więcej]
Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach była organizatorem pierwszej konferencji naukowej z cyklu: „Współczesność, historia i przyszłość marketingu” im. Profesora Teodora Kramera. Temat... [Więcej]
W dniu 13 listopada 2014 r. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs OPUS 7 dotyczący realizacji badań podstawowych. W w/w konkursie otrzymał dofinansowanie, złożony przez pracowników Katedry, projekt pn. ""Koncepcja Customer Engagement w... [Więcej]
W okresie od listopada 2013 roku do stycznia 2014 roku 5-osobowy zespół Studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Turystyczna z Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego realizował w przedsiębiorstwie... [Więcej]