Konferencja Naukowa z cyklu:

„Współczesność, historia i przyszłość marketingu”

im. Profesora Teodora Kramera

na temat:

MARKETING - ORGANIZACJE - KONSUMENCI PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH

Handel i usługi profesjonalne. Gospodarka turystyczna. Produkty globalne.

Katowice, 18-20 października 2015

 

 

Publikacja pokonferencyjna nr 1:

 

Publikacja pokonferencyjna nr 2:

 

Publikacja pokonferencyjna nr 3:

 

Publikacja pokonferencyjna nr 4: