Przejdź do menu Przejdź do treści

Ważniejsze publikacje od 2012 roku

 

dr Joanna Wiechoczek

 

Monografie

 Artykuły i studia

 

Podręczniki

  • J. Wiechoczek, Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa turystycznego i jego organizacja. Analiza na potrzeby zarządzania (rozdziały: Cele, zakres i metody analizy potencjału – pkt. 3.1, Aktywa marketingowe potencjału przedsiębiorstwa turystycznego – pkt. 3.2 – s., Aktywa marketingowe a instrumenty zarządzania marketingowego – Produkt i marka przedsiębiorstwa turystycznego – pkt. 3.3.1, Systemy i kanały promocji oraz dystrybucji – pkt. 3.3.3, Ocena mocnych/słabych stron potencjału firmy turystycznej – pkt. 3.4, Strategie rozwojowe przedsiębiorstwa turystycznego na podstawie wyników nalizy strategicznej – pkt. 3.5); Ogólna strategia marketingowa przedsiębiorstwa turystycznego oraz proces jej formułowania i komponenty (pkt. 4.3) [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Zarys problematyki, pod red. L. Żabińskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015
  • J. Wiechoczek, European product and brand decisions [in:] International Marketing in Europe, ed. by M. Szymura-Tyc, University of Economics in Katowice, Katowice 2012
  • J. Wiechoczek, Market entry strategies for European markets [in:] International Marketing in Europe, ed. by M. Szymura-Tyc, University of Economics in Katowice, Katowice 2012

 

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca