Kierunek: Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Katarzyna Bilińska, prof.UE

Problematyka: zarządzanie marketingowe, systemy dystrybucji i sprzedaży przedsiębiorstw, marketing przedsiębiorstw handlowych, e-commerce, employer branding.

 

Wybrane tytuły prac:

 • E-commerce jako model biznesu detalistów na rynku X
 • Strategie e-marketingu sieci handlowych
 • Kształtowanie innowacyjnego modelu biznesu przez sieci detaliczne (na przykładzie sieci detalicznej X)
 • Zastosowanie koncepcji employer branding w przedsiębiorstwach handlowych
dr hab. Marek Drzazga, prof. UE

Problematyka: marketing, a w szczególności komunikacja marketingowa przedsiębiorstw, marketing handlowy, zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym, CSR.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Komunikacja międzykulturowa na przykładzie negocjacji biznesowych w kraju X
 • Oddziaływanie działań marketingowych producentów wybranych dóbr na decyzje nabywcze konsumentów
 • Rola serwisu społecznościowego X w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z rynkiem
 • Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym X
 • Koncepcja CSR w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem X
dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

Problematyka: zarządzanie w turystyce kulturowej, etnografia turystyczna, kulturoznawstwo, folklorystyka.


Wybrane tytuły prac:

 • Kultura organizacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem wydobywczym. Analiza i ocena na przykładzie kopalni X
 • Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu instytucjami kultury. Przykład teatru X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach prowadzących działalność artystyczną w dziedzinie muzyki i tańca. Identyfikacja i ocena specyfiki wyzwań na przykładzie instytucji X
 • Etyka w działaniach marketingowych. Identyfikacja dylematów i przeciwdziałanie nieprawidłowościom na przykładzie firmy X
 • Menedżer w warunkach wielokulturowego otoczenia. Konsekwencje dla zarządzania
dr Joanna Wiechoczek

Problematyka: zarządzanie marketingowe, marketing i rynek produktów zaawansowanych technologicznie, strategie marketingowe koncernów motoryzacyjnych, strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, kooperacja sieciowa przedsiębiorstw, innowacje w przedsiębiorstwach, zarządzanie relacjami z klientem, e-marketing

 

Wybrane tytuły prac:

 • Media społecznościowe w strategii komunikacji marketingowej producentów dóbr high-tech
 • Marketing internetowy w kreowaniu wizerunku marki X
 • Inwestycje bezpośrednie jako strategia ekspansji przedsiębiorstwa X na rynki zagraniczne
 • Innowacje marketingowe koncernów motoryzacyjnych
 • Kształtowanie relacji z klientami z wykorzystaniem nowych mediów na przykładzie firmy X
 • Kooperacja przedsiębiorstw w procesie kształtowania wartości dla nabywcy produktu Y

Kierunek: Logistyka w biznesie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Marek Drzazga, prof.UE

Problematyka:  marketing przedsiębiorstw logistycznych,  komunikacja marketingowa przedsiębiorstw sektora TSL, zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem logistycznym, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie sprzedażą.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Strategia komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa sektora TSL
 • Zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie logistycznym
 • Wpływ działań marketingowych operatora logistycznego na decyzje nabywcze konsumentów
 • Kształtowanie strategii zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie sektora TSL
 • Zarządzanie logistyczną obsługą klienta w firmach sektora TSL