Kierunek: Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Marek Drzazga, prof. UE

Problematyka: marketing, a w szczególności komunikacja marketingowa przedsiębiorstw, marketing handlowy, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym.


Wybrane tytuły prac:

 • Komunikacja międzykulturowa na przykładzie negocjacji biznesowych w kraju X
 • Wpływ działań marketingowych producentów dóbr regionalnych na decyzje nabywcze konsumentów
 • Rola serwisu społecznościowego Instagram w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z rynkiem
 • Znaczenie elementów wizualnych w reklamie destynacji turystycznej (w oparciu o wyniki sondażu ankietowego przeprowadzonego wśród konsumentów)
 • Wpływ wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów na podstawie firmy X
dr hab. Małgorzata Kieżel, prof. UE

Problematyka: zarządzanie marketingowe, strategie marketingowe przedsiębiorstw, komunikacja marketingowa w bankowości i instytucjach finansowych, innowacje marketingu w sektorze bankowym i instytucjach finansowych, marketing relacji i zarządzanie związkami z klientem, konsument na rynku usług finansowych, jakość usług bankowych i finansowych.


Wybrane tytuły prac:

 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa i jego odbiór przez klientów na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Wpływ narzędzi e-marketingu na preferencje konsumentów w branży X
 • Jakość usług (np. bankowych/ turystycznych itp.) oraz ich wpływ na lojalność i satysfakcję klientów
 • Działania promocyjne biura podróży X i ich odbiór przez klientów
 • Real time marketing jako przykład content marketingu – analiza wybranych przypadków
 • Marketing sportowy na przykładzie klubu X
dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

Problematyka: zarządzanie w turystyce kulturowej, etnografia turystyczna, kulturoznawstwo, folklorystyka.


Wybrane tytuły prac:

 • Kultura organizacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem wydobywczym. Analiza i ocena na przykładzie kopalni X
 • Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu instytucjami kultury. Przykład teatru X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach prowadzących działalność artystyczną w dziedzinie muzyki i tańca. Identyfikacja i ocena specyfiki wyzwań na przykładzie instytucji X
 • Etyka w działaniach marketingowych. Identyfikacja dylematów i przeciwdziałanie nieprawidłowościom na przykładzie firmy X
 • Menedżer w warunkach wielokulturowego otoczenia. Konsekwencje dla zarządzania
dr Joanna Wiechoczek

Problematyka: zarządzanie marketingowe, marketing i rynek produktów zaawansowanych technologicznie, strategie marketingowe koncernów motoryzacyjnych, strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, kooperacja sieciowa przedsiębiorstw, innowacje w przedsiębiorstwach, zarządzanie relacjami z klientem

Wybrane tytuły prac:

 • Media społecznościowe w strategii komunikacji marketingowej producentów dóbr high-tech
 • Marketing internetowy w kreowaniu wizerunku marki X
 • Inwestycje bezpośrednie jako strategia ekspansji przedsiębiorstwa X na rynki zagraniczne
 • Innowacje marketingowe koncernów motoryzacyjnych
 • Kształtowanie relacji z klientami z wykorzystaniem nowych mediów na przykładzie firmy X
 • Kooperacja przedsiębiorstw w procesie kształtowania wartości dla nabywcy produktu Y

Kierunek: Logistyka w biznesie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE

Problematyka: logistyka zaopatrzenia i dystrybucji, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie koncepcji CSR w zakresie logistyki zwrotnej na przykładzie Grupy Żywiec
 • Strategie działania sklepów internetowych w rozwiązaniach logistycznych w zakresie „ostatniego kilometra"
 • Logistyka zaopatrzenia na przykładzie Firmy X
dr Joanna Wiechoczek

Problematyka: Logistyka w przedsiębiorstwach międzynarodowych; sieci biznesowe przedsiębiorstw; internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora TSL; marketing i logistyka produktów zaawansowanych technologicznie; nowe technologie w komunikacji marketingowej firm sektora TSL; obsługa logistyczna klienta.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zmiany w sektorze TSL pod wpływem rozwoju e-commerce
 • Strategie logistyczne producenta dóbr zaawansowanych technologicznie na rynku krajowym / międzynarodowym
 • Innowacje w logistyce magazynowej (na przykładzie wybranych firm)
 • Rola podmiotów sektora TSL w sieci biznesowej przedsiębiorstw (na przykładzie firmy X)
 • Logistyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym
 • Nowe media w komunikacji marketingowej z klientami firm sektora TSL

Kierunek: Gospodarka turystyczna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Marek Drzazga, prof. UE

Problematyka: marketing w turystyce i hotelarstwie, komunikacja marketingowa przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich, zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim.


Wybrane tytuły prac:

 • Strategia komunikacji marketingowej biura podróży X
 • Rola elementów wizualnych w reklamie destynacji turystycznej (w oparciu o wyniki sondażu ankietowego przeprowadzonego wśród konsumentów)
 • Zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie hotelarskim X
 • Wpływ działań marketingowych destynacji turystycznej X na decyzje nabywcze turystów
 • Zarządzanie sprzedażą usług hotelowych na przykładzie sieci hoteli X