Aktualności

Podczas podsumowania NEF dr Paulina Żmijowska razem z delegacją z Bielska-Białej miała okazję przedstawić na forum PE bielskie rekomendacje, będące konsekwencją wspólnych rozmów i spotkań, dotyczące m.in.: wpływu zielonych i cyfrowych transfomacji... [Więcej]
Dr Paulina Żmijowska w dniach 13-15.10.2022r. uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Nowoczesność Przemysłu i Usług (MIS - Modernity of Industry and Services) organizowanej w ramach XLIV Śląskich Dni Organizacji i wygłosiła referat: "Rynek... [Więcej]
W dn. 14-16.09.2022 roku w Zagrzebiu (Chorwacja) odbyła się ósma edycja międzynarodowej konferencji naukowej Academy of International Business Central and Eastern Europe Chapter pod hasłem "Knowledge and Sustainability in International Busines",... [Więcej]
W dn. 17-19 listopada 2021 r. odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji naukowej Academy of International Business - Central and Eastern Europe Chapter. W spotkaniu online pod hasłem: "Resilient CEE: The Role of IB, Diversity,... [Więcej]
W dniach 4-8 października 2021 r. pracownicy Katedry - dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz oraz dr Danuta Babińska, uczestniczyły w kursie Content and Language Integrated Learning (CLIL) for Educators, zorganizowanym w Atlantic Language School w... [Więcej]
W dn. 13-15 grudnia 2019 w Leeds (Wlk. Brytania ) odbyła się 45th Annual EIBA Conference pod hasłem: " What Now? International Business in a Confused World Order What Now?", organizowana przez European International Business Academy i University of... [Więcej]
W dn. 25-27 września 2019 roku w Kownie (Litwa) odbyła się szósta edycja konferencji naukowej Academy of International Business - Central and East Europe Chapter pod hasłem: International Business in the Dynamic Environment: Changes in... [Więcej]
W dniu 15 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa "Strategie e-Biznesu", zorganizowana przez Zakład e-Biznesu Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mgr Magdalena Grochal-Brejdak... [Więcej]
W dniach 9-10 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa World Economy 2019 pod hasłem: "Learning from the Past and Designing the Future", zorganizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w... [Więcej]
W dniach 6-9 maja 2019 r. dr Danuta Babińska uczestniczyła w wydarzeniu pod nazwą Global Days organizowanym przez Stockholm Business School (SBS) na Uniwersytecie Sztokholmskim. W ramach wydarzenia dr Babińska przeprowadziła 8 godzin zajęć nt.... [Więcej]