Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe w Katedrze

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez pracowników Katedry:

- projekty finansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych w drodze konkursu:

 • Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Kierownik projektu: mgr Magdalena Grochal-Brejdak. Projekt badawczy sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 6 (2014-2019);
 • Kompetencja relacyjna jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej. Kierownik projektu: Dr Monika Sulimowska-Formowicz. Projekt badawczy sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 3 (2013-2017);
 • Internacjonalizacja, usieciowienie i innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania kulturowe. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc. Projekt badawczy sfinansowany przez MNiSW (2011-2015);
 • Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy. Kierownik projektu: Dr Justyna Matysiewicz, główni wykonawcy: Dr Danuta Babińska, Prof. dr hab. Sławomir Smyczek. Projekt zrealizowany w ramach grantu NCN (2012-2014);
 • Polski e-konsument - typologia, zachowania, realizowany w latach 2008-2011, projekt badawczy sfinansowany przez MNiSW. Główny wykonawca: Dr hab. Michał Kucia;

- projekty realizowane ze środków na rozwój potencjału naukowo-badawczego UE Katowice:

  projekty zespołowe

 • Zdolność internacjonalizacyjna przedsiębiorstw – konceptualizacja i uwarunkowania – 2 etapy badań, kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura Tyc (lata 2021-nadal);
 • Uwarunkowania zasobowe internacjonalizacji przedsiębiorstw - 3 etapy badań, kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura Tyc (lata 2018- 2020);
 • Kulturowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw - 3 etapy badań, kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura Tyc (lata 2015-2017);
 • Współczesne modele internacjonalizacji przedsiębiorstw - przesłanki rozwoju, implikacje badawcze, kierunki i wyniki badań - 3 etapy badań. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (2012-2014);
 • Handel i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy rozwoju  - 2 etapy badań (lata 2013-2015). Członek zespołu: dr hab. Michał Kucia;
 • Handel detaliczny i usługi w Polsce – perspektywa konsumenta  - 2 etapy badań (lata 2016-2017).  Członek zespołu: dr hab. Michał Kucia;
 • Zmiany modeli konsumpcji żywności w Polsce - 2 etapy badań, (lata 2018-2019). Członek zespołu: Dr hab. Michał Kucia;
 • Zachowania podmiotów rynkowych w dobie zrównoważonego rozwoju - 2 etapy badań, (lata 2020- 2021). Członek zespołu: dr hab. Michał Kucia;
 • Pandemia Covid-19 jako katalizator zmian - perspektywa przedsiębiorstwa i konsumenta kierownik - 3 etapy badań (lata 2022-2024). Członek zespołu: dr hab. Michał Kucia.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3