Badania naukowe w Katedrze

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez pracowników Katedry:

- projekty finansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych w drodze konkursu:

  • Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Kierownik projektu: mgr Magdalena Grochal-Brejdak. Projekt badawczy sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 6 (2014-2019);
  • Kompetencja relacyjna jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej. Kierownik projektu: Dr Monika Sulimowska-Formowicz. Projekt badawczy sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 3 (2013-2017);
  • Internacjonalizacja, usieciowienie i innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania kulturowe. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc. Projekt badawczy sfinansowany przez MNiSW (2011-2015);
  • Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy. Kierownik projektu: Dr Justyna Matysiewicz, główni wykonawcy: Dr Danuta Babińska, Prof. dr hab. Sławomir Smyczek. Projekt zrealizowany w ramach grantu NCN (2012-2014);

- projekty realizowane ze środków na rozwój potencjału naukowo-badawczego UE Katowice:

  projekty zespołowe

  • Uwarunkowania zasobowe internacjonalizacji przedsiębiorstw - 3 etapy badań, kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura Tyc (lata 2018- 2020);
  • Kulturowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw - 3 etapy badań, kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura Tyc (lata 2015-2017);
  • Współczesne modele internacjonalizacji przedsiębiorstw - przesłanki rozwoju, implikacje badawcze, kierunki i wyniki badań - 3 etapy badań. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (2012-2014);

  projekty indywidualne

  • Lokalni liderzy a międzynarodowe koncerny - konkurencja na rynkach wschodzących. Kierownik projektu: Dr Danuta Babińska (2011).