Przejdź do menu Przejdź do treści

Doktoranci w Katedrze

Doktoranci w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego
Lp.Imię i nazwiskoPromotor
i promotor pomocniczy
Tytuł pracy / tematyka pracyOtwarcie przewodu doktorskiego
1.mgr Aleksandra CzarneckaProf. dr hab. Maja Szymura-Tyc,
dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz
Model przywództwa w międzynarodowych zespołach wirtualnychczerwiec 2017
2.mgr Magdalena Grochal-BrejdakProf. dr hab. Maja Szymura-Tyc Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce - podejście holistycznekwiecień 2019
3.mgr Maria Halemba-PawlikProf. dr hab. Maja Szymura - Tyc,
dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz
Znaczenie inteligencji kulturowej w świadczeniu usług biznesowych na rynku międzynarodowymkwiecień 2019

Publikacje doktorantów

Aleksandra Czarnecka:

 • Czarnecka A., Sulimowska-Formowicz M. (2017). Źródła korzyści z działania skutecznych międzynarodowych zespołów wirtualnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia", nr 319, s. 7-18. 
 • Halemba-Pawlik M.,  Czarnecka A. (2017). Brand Value in the Process of Internationalization, "World Scientific News", vol. 89, s. 244-251.

 • Czarnecka A., Halemba M. (2017). Challenges of working in culturally diverse global virtual teams [W:] " Na pograniczach. Dylematy społeczno-ekonomiczne pogranicza", P. Frączek, J. K. Karolczuk (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, Sanok, s. 125-132.

 • Czarnecka A., Butor A., Halemba M. (2016). Lean Supply Chain Management, "World Scientific News", vol. 72, s. 177-183.

 • Czarnecka A., Szymura–Tyc M. (2016). Competencecies of global managers in multinational corporations [W:]  “Ecocomy Today. An Interdisciplinary Approach to Contemporary Challenges”,  P. Urbanek (red.), Łódź University Press, Łódź, s. 221-234.
 • Czarnecka A. (2016). Transformational leaders in global virtual teams [W:] Contemporary Issues in Theory and Practice Management. Proceedings of the 1st International Conference, Częstochowa. 
 • Czarnecka A. (2016). Conflict management in virtual teams [W:] Scienta Luventa, Proceedings from International Conference of Phd. Students, Banska Bystrica, Słowacja.
 • Czarnecka A. (2016). Cultural differences in global virtual teams [W:] “Scienta Luventa, Proceedings from International Conference of Phd. Students”, Banska Bystrica, Słowacja.
 • Czarnecka A. (2016), Why organizations Leeds global virtual teams? [W:] “Proceedings of the International Scientific Conference on MMK”, International Masaryk Conference for Phd. Students and Young Researchers, Hradec Králóve.

Maria Halemba-Pawlik:

 • Halemba-Pawlik M., Czarnecka A. (2017). Brand Value in the Process of Internationalization, "World Scientific News", vol. 89, 244-251.
 • Halemba-Pawlik M. (2017). Metody jakościowe w badaniach inteligencji kulturowej [W:] "Doskonalenie kompetencji organizacyjnych a społeczno-ekonomiczny rozwój innowacyjnej gospodarki. Wielowymiarowość, podejścia badawcze, analizy", M. Jaworska (red.), Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 92-99.
 • Halemba-Pawlik M. (2017). Analiza Hierarchiczna Procesów (AHP), jako narzędzie podejmowania decyzji w procesie offshore outsourcingu [W:] "Zarządzanie społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku", J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła, M. Mastalerz (red.), Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 139-146.
 • Halemba-Pawlik M. (2017). Znaczenie polskich marek w procesie internacjonalizacji [W:] "Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce", T. Sporek, A. Czech (red.), Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 11-19.
 • Halemba-Pawlik M. (2017). Cultural Intelligence in Offshoring Services [W:] "Human Capital as a Basic Element of the Economy. Economic, Cultural and Technical Aspects", J. Nowakowska-Grunt, J. Jasińska, I. Miciuła (red.),  Wydawnictwo Naukowe Sophia.

 • Halemba-Pawlik, M. (2017). Uwarunkowania kulturowe i rola wzajemnego zaufania w procesie offshoringu na przykładzie brytyjskiej agencji locum [W:] „Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki. wyzwania i problemy w wybranych obszarach", J. Kos-Łabędowicz, S. Talar (red.), Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 27-36.

 • Czarnecka A., Halemba M. (2017). Challenges of working in culturally diverse global virtual teams [W:] " Na pograniczach. Dylematy społeczno-ekonomiczne pogranicza", P. Frączek, J. K. Karolczuk (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, Sanok, s. 125-132.
 • Czarnecka A., Butor A., Halemba-Pawlik M. (2016). Lean Supply Chain Management, "World Scientific News", vol. 72, s. 177-183.

 • Halemba M., Babińska D. (2016). Captive offshoring services for SMEs in Poland: The role of mutual trust and cultural aspects [W:] "Entrepreneurship: Antecedents and Effects" (“Przedsiębiorczość Międzynarodowa”, vol. 2, no. 2), M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.). Cracow University of Economics, Kraków, s. 213-232.

 • Halemba M. (2016). Polish Entrepreneurs’ Shift to CSR Governance Innovation [W:] "Innowacje w zarządzaniu", R. Lenart-Gansiniec (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3