Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Specjalnością dydaktyczną Katedry są przedmioty z zakresu  biznesu międzynarodowego,  zarządzania i marketingu międzynarodowego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzone na wielu kierunkach studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

W ofercie dydaktycznej Katedry dominują wykłady, ćwiczenia i seminaria prowadzone na studiach w języku angielskim, głównie na kierunku International Business, ale także na  kierunkach Finance and Accounting for International Business oraz E-commerce. Pracownicy Katedry prowadzą również wykłady w języku angielskim w ramach oferty anglojęzycznej dla studentów polskich oraz zagranicznych, studiujących w ramach programu Erasmus oraz innych programów międzynarodowych.

Przedmioty prowadzone w języku polskim oferowane są studentom kierunków Zarządzanie, Logistyka, Finanse menadżerskie, Gospodarka turystyczna, Analityka gospodarcza,  Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz studentom Szkoły Doktorskiej. 

Pracownicy Katedry wykorzystują w dydaktyce swoją wiedzę i wyniki badań w zakresie biznesu międzynarodowego oraz doświadczenie wyniesione z praktyki gospodarczej  i współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki, w tym związane z prowadzeniem wykładów zagranicą na wielu uczelniach europejskich i pozaeuropejskich.

Przedmioty prowadzone w języku angielskim:

International Business Strategy, Market Entry Strategies, Internationalization Theories, Alliances, Mergers and Acquisitions, International Marketing Research,  International Business Environment, International Trade Management, Corporate Social Responsibility, Global Marketing, International Marketing, International Marketing in Europe, Cross-Culture Management, Intercultural Skills Training, Market Analysis, Global Brand Management, International Business Strategies for Emerging Markets,  International Business Strategies for CEE Markets

Przedmioty prowadzone w języku polskim:

Zarządzanie międzynarodowe, Marketing międzynarodowy, Międzynarodowe badania rynkowe i marketingowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Badania marketingowe rynków zagranicznych, E-commerce i marketing internetowy, Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych, Komunikacja międzykulturowa, Międzynarodowe zarządzanie usługami

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3