Kontakt

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

ul. Bogucicka 3

40-226 Katowice

Budynek A, pok. 119a, 119b

+48 32257-7589, +48 32257-7594
katedra.zm@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice