Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Michał Kucia

Wybrane publikacje z lat 2000-2020:

 • Grzegorz Maciejewski, Mirosława Malinowska, Barbara Kucharska, Michał Kucia, Beata Kolny. (2021), Sustainable development as a factor differentiating consumer behavior. The case of Poland. European Research Studies Journal, vol. 24, iss. 3 s. 934-948.

 • Michał Kucia, Grzegorz Hajduk, Grzegorz Mazurek, Nina Kotula.   (2021), The implementation of new technologies in customer value management - a sustainable development perspective , Sustainability, vol. 13, iss. 2, Nr art. 469 s. 16.

 • Michał Kucia. (2020), Wykorzystanie zaangażowania klientów w redukowaniu ryzyka konsumenckiego na rynku żywności. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tab. - Bibliogr. 17 poz. s. 157-166.
 • Michał Kucia. (2019), Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 213.

 • Michał Kucia. (2018), Osobowość jako determinanta angażowania się klientów. Handel Wewnętrzny, nr 4 (375), t. 1 s. 166-175.

 • Michał Kucia. (2018), Studium terminologiczne koncepcji Customer Engagement. Handel Wewnętrzny, nr 6 (377), t. 2 s. 238-247.

 • Magdalena Jaciow, Mirosława Malinowska, Michał Kucia. (2017), Podstawy informacyjne badań handlu i usług w Europie. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 336 s. 134-145.

 • Michał Kucia. (2016), Exploration of Consumer Attitudes Towards E-commerce: A Model Approach. Warszawa: POLTEXT; Kozminski University, s. 319-330.
 • Maja Szymura-Tyc, Michał Kucia. (2016), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie a profile kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Ujęcie Hofstede. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 305 s. 68-81.

 • Michał Kucia. (2016), Postawy konsumentów wobec zakupów on-line - próba typologii. Handel Wewnętrzny, Nr 3 (362) s. 206-215.
 • Michał Kucia. (2016), Śląski i małopolski e-konsument próba typologii. Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 302 s. 175-185.

 • Michał Kucia. (2016), Zaangażowanie konsumentów w wirtualizację handlu. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 302 s. 67-75.

 • Michał Kucia. (2016), Źródła informacji śląskich e-konsumentów - wyniki badań. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 254 s. 68-77.  
 • Michał Kucia, Mariusz Łapczyński. (2015), Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów ujęcie modelowe=Purchase decisions made by Silesian e-consumers a model approach. Marketing i Rynek, Nr 8 s. 310-321.

 • Michał Kucia. (2015),  Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu. Logistyka, Nr 2, CD 2 s. 1266-1272.

 • Barbara Kucharska, Michał Kucia, Grzegorz Maciejewski, Mirosława Malinowska, Agata Stolecka-Makowska. (2015), The retail trade in Europe - diagnosis and future perspectives. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 157.

 • Michał Kucia, Grzegorz Mazurek, Mirosław Antonowicz. (2014), Network Value Creation in Organization of Marketing Activities. Dubaj: [b.w.], s. 359-363.

 • Katarzyna Bilińska-Reformat, Michał Kucia. (2014), Promocja serwisów zakupów grupowych w mediach społecznościowych wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 124-139.

https://scholar.google.pl/citations?user=tUYGGNsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3