Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz, prof. UE

  Wybrane publikacje z lat 2000-2020:

 • Sulimowska-Formowicz M.,Szymura-Tyc M., Babińska D. (2024), Zasobowe uwarunkowania zdolności internacjonalizacyjnej przedsiębiorstw. Wiedza. Relacje. Kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 155.
 • Zieliński M., Sulimowska-Formowicz, M., Takemura M. (2019), Business communication and trust in business relationships from the perspective of Polish managers. The Bulletin of The Faculty of Commerce Meiji University, Volume 101, No. 3, s. 1-14.
   
 • Sulimowska-Formowicz, M. (2018), Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa w relacjach międzyorganizacyjnych, Difin, Warszawa, s. 270.
   
 • Sulimowska-Formowicz M. (2018), Is foreign partnering experience of a company valuable for developing its relational competence? International Business and Global Economy, Tom 37, s. 446-457.
   
 • Chrupała-Pniak M., Grabowski D., Sulimowska-Formowicz M. (2017), Trust in effective international business cooperation – mediating effect of work engagement. Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 5, no. 2, s. 27-50.
   
 • Sulimowska-Formowicz M. (2017), Kompetencja zarządzania wiedzą jako źródło sukcesu firmy w międzynarodowych relacjach międzyorganizacyjnych. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 319, s. 238-248.
   
 • Czarnecka A., Sulimowska-Formowicz M. (2017), Źródła korzyści z działania skutecznych międzynarodowych zespołów wirtualnych. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Nr 319, s. 7-18.
   
 • Sulimowska-Formowicz M., Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2016), The value of trust in inter-organizational relations. Economics and Business Review, Vol. 2, No. 2, s. 127-144.
   
 • Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M. (2016), Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych. Organizacja i Kierowanie, Nr 4, s. 119-138.
   
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M. (2016), Economic vs. organizational perspective on inter-organizational relations’ analysis – are economists on the dead-end track? Equlibrium, Vol. 11, Iss. 1, s. 159-177.
   
 • Sulimowska-Formowicz M. (2015), Naruszenie kontraktu na przykładzie umowy na montaż kotła w Umeå w Szwecji — studium przypadku. (W:) Handel zagraniczny. Studia przypadków, B. Stępień (red.), PWE, Warszawa.
   
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M. (2011), Warunki skuteczności i efekty kooperacji gospodarczej. (W:) Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, B. Stępień (red.), PWE. Warszawa.
   
 • M. Sulimowska-Formowicz (2011), Formy i rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej. (W:) Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, B. Stępień (red.) PWE. Warszawa.
   
 • Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M. (2010), Organizacyjna kompetencja innowacyjności – determinanty psychospołeczne i ekonomiczne. Chowanna, nr 2/35, s. 119-144.
   
 • Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M. (2010), Budowanie kompetencji innowacyjności organizacyjnej – znaczenie kooperacji. (W:) Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, W. Kosiedowski (red.), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
   
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M. (2004), Zamykanie luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie. Gospodarka Narodowa, nr 10, s.87-103.
   
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M. (2004), Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 44-72.
   
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M. (2003), Rodzaje luki konkurencyjnej i przyczyny jej powstania w przedsiębiorstwie. Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 51-63.
   
 • Sulimowska-Formowicz M. (2002), Podstawy i trwałość przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, nr 4.

https://scholar.google.pl/citations?user=iZoiXB0AAAAJ&hl=pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3