Przejdź do menu Przejdź do treści

Mgr Magdalena Grochal-Brejdak

Publikacje z lat 2000-2020:

 •  Grochal-Brejdak M., Szymura-Tyc M. (2018), The internationalisation process of an e-commerce entrepreneurial firm. The inward-outward internationalisation and the development of knowledge. Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 6, no. 4, s. 103-123.

 • Grochal-Brejdak, M. (2018), Internacjonalizacja wewnętrzna i zewnętrzna w rozwoju wiedzy doświadczalnej firm e-commerce. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 372, s. 235-246.

 • Grochal-Brejdak M. (2016), Methodology of Research on Internationalisation Process of E-commerce Enterprises. Management, Vol. 11, No. 1, s. 51-66.

 • Grochal-Brejdak M. (2016), Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Marketing i Rynek, nr 8/2016, 19-24.

 • Grochal-Brejdak M. (2016), Metodologia badań procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 271, s. 210-221.

 • Grochal-Brejdak M. (2016), How a global vision and innovative product lead to internationalization of an IT/e-commerce hybrid. [In:] 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos (eds.), EuroMed Press, Warszawa, s. 2004-2007.
 • Grochal-Brejdak M. (2014), Internationalisation, de-internationalisation and re-internationalisation of e-commerce enterprises and the market mobility barriers. [In:] Questioning the Widely-held Dogmas. Proceedings of Summer Business Conference, J. Hair, Z. Krupka, G. Vlašić (eds.), Innovation Institute, Dubrovnik, s. 152-159.

 • Grochal-Brejdak M. (2013), Internationalization models of e-commerce enterprises. Paper presented at 27th John H. Dunning Doctoral Tutorial at 39th Annual EIBA Conference, 12-14 December, 2013, Bremen, Germany.

 • Grochal-Brejdak M. (2013), Standaryzacja czy adaptacja? Strategie marketingowe przedsiębiorstw e‑commerce na rynkach międzynarodowych – studium przypadków. Handel wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 2, 197-203.

 • Grochal-Brejdak M. (2013), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e‑commerce – przegląd wyników badań. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 11, No. 1, Part 1, s. 241-253.

 • Babińska D., Grochal-Brejdak  M. (2013), Społeczne raportowanie w Polsce, czyli o czym się nie pisze. Handel wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 3, s. 62-71.

 • Grochal-Brejdak M. (2013), Przesłanki i bariery internacjonalizacji przedsiębiorstw e‑commerce. [W:] Tendencje w ekonomii i finansach – konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki (red. nauk.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice, s. 157-165.

 • Grochal-Brejdak M., Szymura-Tyc M. (2013), Internationalisation process of e-commerce enterprises - prerequisites, barriers and basic modes. Journal of Economics & Management, Vol. 13, s. 39-55.

 • Babińska D., Grochal M. (2012), The global - local dimension of corporate social responsibility reporting - evidence from Central and Eastern Europe. [In:] Proceedings of the 5th International Society of Business, Economics and Ethics World Congress: Tradition and New Horizons - Towards the Virtue of Responsibility, Volume 1, Warsaw, s. 354-364.

 • Grochal M. (2012), Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 10, No. 1, Part 3, s. 187-197.

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=wftGE1AAAAAJ

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca