Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Maja Szymura - Tyc

Wybrane publikacje z lat 2000-2020: 

 • Szymura-Tyc M., Sulimowska-Formowicz M., Babińska D. (2024), Zasobowe uwarunkowania zdolności internacjonalizacyjnej przedsiębiorstw. Wiedza. Relacje. Kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 155.
 • Szymura-Tyc M. (2021), Learning by outward and inward internationalisation and the outward/inward innovativeness of firms in Poland. International Journal of Management and Economics, Volume 57, Issue 1, pp. 44-68.
 • Szymura-Tyc M., Rollins M. (2020), Networking and the outward/inward innovativeness and internationalisation of firms in Poland. Journal of East European Management Studies, Volume 25, Issue 2, pp. 264-300. IF 2018: 0.57
   
 • Szymura-Tyc M. (2018), Internacjonalizacja i usieciowienie jako czynniki wspierające innowacyjność produktową i procesową przedsiębiorstw. Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis, Nr 2 (334), s. 147-167.
   
 • Grochal-Brejdak M., Szymura-Tyc M. (2018), The internationalisation process of an e-commerce entrepreneurial firm. The inward-outward internationalisation and the development of knowledge. Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 6, no. 4, s. 103-123.
   
 • Lewandowska M.S., Szymura-Tyc M., Gołębiowski T., Rószkiewicz M. (2017), Komplementarność innowacji a eksport nowych produktów, Gospodarka Narodowa, Nr 1, s. 96-117.
   
 • Lewandowska M., Szymura-Tyc M., Gołębiowski T. (2016), Innovation complementarity, cooperation partners and new product export. Evidence from Poland, Journal of Business Research, no 69 (9), s. 3673–3681; IF 2015: 2.129.
   
 • Wagner U., Szymura-Tyc M. (2016), A snapshot of different issues on marketing in emerging economies: Editorial to the special section, Journal of Business Research, no 69(9), s. 3617-3620; IF 2015: 2.129.
   
 • Szymura Tyc M., Kucia M., (2016), Internacjonalizacja, innowacyjnosć i usieciowienie a profile kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Ujęcie Hofstede, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia, nr 8 (305).
   
 • Szymura-Tyc M., Kucia M. (2016), Organisational Culture and Firms’ Internationalisation, Innovativeness and Networking Behaviour. Hofstede Approach. Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 4, No. 4, s. 67-92.
   
 • Szymura-Tyc M. (2015), Innovativeness and Internationalisation of the Polish Economy – the Transition Process Perspective, Journal of Economics and Management, 21(3), s. 5-20.
   
 • Szymura-Tyc M. (2015), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, Warszawa, s. 243.
   
 • Szymura-Tyc M. (2013), Measuring the degree of firms’ internationalisation at their early stages of international commitment, Journal of Economics and Management, Nr 13, s. 101-118.
   
 • Szymura-Tyc M. (2011), Międzynarodowe sieci innowacyjne – geneza i funkcjonowanie, Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie, Nr 32, s. 420-438.
   
 • Szymura-Tyc M. (2009), The role of marketing intellectual capital in creating competitive advantage in international market – theoretical assumptions and empirical evidence of Polish firms competing in European markets, Journal of Economics and Management, Vol. 6, s. 161-186.
   
 • Szymura-Tyc M. (2005, 2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice, s. 294.
   
 • Szymura-Tyc M. (2004), Technologie informatyczne w procesie zarządzania marketingowego, Przegląd Organizacji, Nr 3, s. 30-33.
   
 • Szymura-Tyc M. (2003), Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 1, s. 17-26.
   
 • Szymura-Tyc M. (2003), Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej, Organizacja i Kierowanie, Nr 4, s. 17-32.
   
 • Szymura-Tyc M. (2003), Zarządzanie wartością dla klienta, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 6, s. 25-32.
   
 • Szymura-Tyc M. (2002), Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, Nr 3, s. 7-10.
   
 • Szymura-Tyc M. (2001), Zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, Nr 5, s. 7-13.
   
 • Szymura-Tyc M. (2001), Nowe paradygmaty konkurencji i marketingu a budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku europejskim, Organizacja i Kierowanie, Nr 1, s. 49-71.

      Redakcja

https://scholar.google.pl/citations?user=_2Ta-G0AAAAJ&hl=pl

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca