Konferencja Koła Naukowego HRD i pracowników Katedry


W dniu 15 stycznia 2019 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się już po raz piąty konferencja z cyklu „Nowoczesne Zarządzanie”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Human Resources Development pod działające przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod opieką mgr Łucji Waligóry i mgr Krzysztofa Wąska. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do studentów, którzy nie tylko mogli wziąć udział we wspólnych prelekcjach, ale także uczestniczyć w jednym z ośmiu praktycznych warsztatów. Konferencję poprowadzili: dr Kinga Hoffmann-Burdzińska oraz dr Adrian Pyszka. Konferencję uświetnił swoją obecnością przedstawiciel władz uczelni w osobie Prodziekana ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorza Kończaka.

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się już po raz piąty konferencja z cyklu „Nowoczesne Zarządzanie”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Human Resources Development pod działające przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod opieką mgr Łucji Waligóry i mgr Krzysztofa Wąska. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do studentów, którzy nie tylko mogli wziąć udział we wspólnych prelekcjach, ale także uczestniczyć w jednym z ośmiu praktycznych warsztatów. Konferencję poprowadzili: dr Kinga Hoffmann-Burdzińska oraz dr Adrian Pyszka. Konferencję uświetnił swoją obecnością przedstawiciel władz uczelni w osobie Prodziekana ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorza Kończaka.

Konferencja miała na celu rozwój kompetencji studentów dzięki udziałowi w wykładach, jak również zajęciach praktycznych w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów i praktyków biznesu. Wydarzenie dało doskonałą możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w zarządzaniu oraz integracji środowisk akademickich ze środowiskami biznesowymi. Dzięki konferencji studenci mogli nawiązać kontakty z osobami pracującymi w dużych firmach i korporacjach funkcjonujących na terenie Katowic oraz miast ościennych. Konferencja przyniosła wiele pozytywnych rezultatów zarówno studentom, jak i przedsiębiorcom aktywnie poszukującym wykształconych, młodych i ambitnych osób do pracy w swoich zespołach. Studenci mieli okazję zasięgnąć porad, skonsultować swoje pomysły oraz wziąć udział w procesach rekrutacyjnych przygotowanych przez partnerów biznesowych specjalnie dla środowiska akademickiego.

Partnerami biznesowymi, którzy aktywnie uczestniczyli w konferencji byli: Future Processing, Arche Consulting, bringMore Advertising, Capgemini, Sopra Steria Poland, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Adeszkolenia - Kasprzak & Rachlewicz oraz TaxToday. Patronami wydarzenia byli: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach JM Rektor dr hab. prof. UE Robert Tomanek, Telewizja TVS, Radio Silesia, Alstom Polska, Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM.

Konferencja składała się z dwóch bloków. W pierwszym z nich każdy z przedstawicieli partnerów biznesowych wygłosił krótką prezentację. Druga część to warsztaty skierowane do studentów. Jako pierwsza występowała firma BringMore advertising, której temat wystąpienia brzmiał: „Poszukiwany, poszukiwana - blaski i cienie skutecznej rekrutacji”, a temat warsztatu to: „Projekt od A do Z w agencji reklamowej - blaski i cienie skutecznej kampanii”. O cyfrowych szansach w stosunku do analogicznych wyzwań współczesnych przedsiębiorstw opowiadał przedstawiciel Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Firma Arche Consulting podczas wykładu: „Potęga relacji - Przełam barierę pierwszego kontaktu” jak i szkolenia „Buduj relacje świadomie”, zaprezentowała istotne wskazówki dotyczące budowania relacji w firmie i wzmacniania dialogu międzyludzkiego. Charakterystykę skutecznego lidera w współczesnym biznesie podczas prelekcji i warsztatów przedstawiła firma Adeszkolenia - Kasprzak & Rachlewicz. Przedstawiciel firmy Sopra Steria Poland wygłosił prelekcję dotyczącą działań Scrum Mastera. W trakcie realizowanych warsztatów firma Future Processing przybliżyła tematykę coachingu i wykorzystania narzędzi coachingowych w codziennej pracy Scrum Mastera.

Wydarzenie przyciągnęło bardzo liczną grupę studentów, nie tylko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją i zapoczątkowała stałą współpracę, między studentami i pracodawcami.