Nowa monografia naszego pracownika


W listopadzie 2018 ukazała się monografia pt.: "Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie pozytywne" autorstwa Prof. UE dr hab. Przemysława Zbierowskiego.

Treść monografii dotyczy zarządzania pozytywnego, a w szczególności wybranych jego elementów: kapitału psychologicznego, organizacyjnych zachowań obywatelskich, empowermentu, motywacji prospołecznej, pasji harmonijnej i przedsiębiorczej, pozytywnej odmienności oraz postrzeganego wsparcia organizacyjnego. Książka charakteryzuje wymienionej wyżej elementy zarządzania pozytywnego, a także, na podstawie wyników badań empirycznych, odpowiada na pytanie, jakie znaczenie mają one w osiąganiu przez firmę przedsiębiorczości organizacyjnej oraz wysokiej efektywności.