Kontakt

ul. Bogucicka 3a
40-287 Katowice
Budynek B, pok. 411-413

+48 32257-7361 faks: +48 32257-7350
katedra.zzl@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice