Agnieszka Janczyk

Rok ukończenia studiów:1996
Ukończony kierunek studiów:Zarządzanie i Marketing
Specjalizacja:Zarządzanie marketingowe i polityka rynkowa
Wydział:Zarządzania
Obszary zawodowe:Kadry i płace, księgowość, zarządzanie (uprawnienia Min. Skarbu do zasiadania w Radach Nadzorczych)
Branże:Transportowa, gospodarka odpadami komunalnymi