Krajowe praktyki studenckie

PROCEDURA ORGANIZACJI PRAKTYK (obowiązuje od 28.05.2021)

informujemy, że w okresie do 31.08.2021 r. honorowane będą poprzednio obowiązujące wzory dokumentów. Dokumenty należy dostarczyć drogą mailową na 2 tygodnie przed planowanym odbyciem praktyk.