Przejdź do menu Przejdź do treści

Krajowe praktyki studenckie

Procedura organizacji praktyk

Wszelka korespondencja prowadzona przez studentów oraz nauczycieli akademickich odbywa się z kont w domenie @uekat. Dziekanem odpowiedzialnym za praktyki jest dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE - Prodziekan Kolegium Studiów.

Student podpisując porozumienie oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty należy dostarczyć drogą mailową na 2 tygodnie przed planowanym odbyciem praktyk

  • wszystkie dokumenty należy przesłać w jednym mailu,
  • screen korespondencji musi zawierać odkryte/widoczne adresy mailowe studenta/promotora/przedstawiciela firmy),
  • screeny nie mogą być wykonywane na tle czarnego ekranu telefonu (w trybie ciemnym).


Procedura organizacji praktyk

Wykaz efektów uczenia się

Dołącz do nas

Nasi partnerzy