Procedura zapraszania Praktyka na zajęcia

Dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Dziekana Kolegium Studiów o wyrażenie zgody na udział praktyka z uwzględnieniem:

  • imienia i nazwiska, oraz firmy, w której pracuje praktyk;
  • tematu wykładu oraz wpływu na zajęcia;
  • daty i godziny oraz formy prowadzenia wykładu;
  • informacji, czy wykład będzie prowadzony bezpłatnie/odpłatnie (potwierdzenie środków przez Kuratora/Kierownika Katedry);
  • oświadczenia pracownika UE o treści: zobowiązuję się sprawować opiekę nad Gościem i współuczestniczyć w prowadzonych zajęciach.

 2. Opinia Kuratora Kierunku


Termin składania wniosku: 7 dni przed realizacją zajęć.