Przejdź do menu Przejdź do treści

Potwierdzanie efektów uczenia się

Rada ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia określiła szczegółowy harmonogram potwierdzenia efektów uczenia się na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na rok akademicki 2023/2024.

Harmonogram składania wniosku

  1. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 26 lutego 2024 roku.
  2. Zakończenie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 15 marca 2024 roku.
  3. Wydanie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się: do dnia 21 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe zasady organizacji potwierdzania efektów uczenia się obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach /w tym: Regulamin potwierdzania efektów uczenia się oraz Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się/ dostępne są na stronie Biura Zarządzania Dydaktyką pod linkiem: www.ue.katowice.pl/studia-stacjonarne/potwierdzenie-efektow-uczenia-sie.html 

 

Koordynator Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Dr Krzysztof Niestrój, prof. UE
krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl   

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3