Potwierdzanie efektów uczenia się

 

Rada ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia określiła  szczegółowy harmonogram potwierdzenia efektów uczenia się na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram składania wniosku

  1. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 22 lutego 2021 roku.

  2. Zakończenie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 22 marca 2021 roku.

  3. Wydanie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się: do dnia 25 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe zasady organizacji potwierdzania efektów uczenia się obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach /w tym: Regulamin potwierdzania efektów uczenia się oraz Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się/ dostępne są na stronie Biura Zarządzania Dydaktyką pod linkiem: www.ue.katowice.pl/studia-stacjonarne/potwierdzenie-efektow-uczenia-sie.html

Koordynator Rektora ds. Zintegrowanego Systemu  Kwalifikacji
Dr Krzysztof Niestrój, prof. UE
krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl