Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakończenie studiów

Obrony prac dyplomowych realizowane będą w trybie stacjonarnym.
Podczas egzaminu dyplomowego realizowanego w trybie stacjonarnym studenci otrzymują trzy pytania dotyczące pracy dyplomowej.

 

Praca dyplomowa składana jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie APD.

Instrukcja obsługi APD dla nauczycieli akademickich

Instrukcja obsługi APD dla studentów

Karty obiegowe będą generowane indywidualnie po zaliczeniu semestru. Student otrzyma z systemu USOS automatycznie wygenerowany mail potwierdzający przypięcie do konta w systemie USOS karty obiegowej.

Zarządzenie Nr 69/24 dnia 27 maja 2024 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz zasad wydawania dyplomów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

W roku akademickim 2023/2024 czynności związane z procesem złożenia pracy dyplomowej, wymienione poniżej, mogą być zakończone w terminie pierwszym – do 7 lipca, w terminie drugim – do 7 października:

 1. sprawdzenie samodzielności pracy przez promotora w APD, a w uzasadnionych przypadkach również w ogólnopolskim Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA);
 2. złożenie w APD przez promotora oświadczenia stanowiącego załącznik 2 do zarządzenia;
 3. zgłoszenie przez promotora proponowanego recenzenta;
 4. decyzję Dziekana o wyznaczeniu recenzenta;
 5. przygotowanie recenzji przez promotora i recenzenta;
 6. zakończenie procesu i nadanie statusu „praca gotowa do obrony”.

Praca dyplomowa powinna być złożona w APD przez studenta w następujących terminach:

 1. w terminie pierwszym:
  do 31 stycznia (na studiach kończących się w semestrze zimowym),
  do 30 czerwca (na studiach kończących się w semestrze letnim);
 2. w terminie drugim:
  do 31 marca (na studiach kończących się w semestrze zimowym),
  do 30 września (na studiach kończących się w semestrze letnim).

Przykładowy wzór streszczenia pracy dyplomowej

 

W JĘZYKU POLSKIM
Tematem pracy jest …
Cele naukowe: ...
Problem, metody i narzędzia badawcze: ...
Wyniki badań: ...
Wnioski, rekomendacje i aplikacyjne znaczenie wpływu badań: ...

W JĘZYKU ANGIELSKIM
The theme of the study is …
Research Objectives: ...

Research Problem, Research Methods and Tools: ...
Results: ...
Conclusions, Recommendations and Practical Implications: ...

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca