Zakończenie studiów

Obrony prac magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich od semestru letniego 2021/22 realizowane będą w trybie stacjonarnym.

Podczas egzaminu dyplomowego realizowanego w trybie stacjonarnym studenci otrzymują trzy pytania dotyczące pracy dyplomowej (Zarządzenie nr 74/20 z dnia 1.06.2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

Praca dyplomowa składana jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Procedury wewnętrzne dotyczące realizacji egzaminów dyplomowych w trybie stacjonarnym.

 

Po 30 dniach od obrony absolwent umawia się po odbiór dyplomu telefonicznie lub mailowo w dziale obsługi obron i absolwentów.

Wszystkie dopuszczone przez promotorów do obrony prace dyplomowe należy przesłać do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) najpóźniej do 30 czerwca (prace złożone przez studentów w I terminie) oraz do 30 września (prace złożone przez studentów w II terminie).