Wszelkie sprawy dotyczące ODBIORU DYPLOMÓW proszę kierować WYŁĄCZNIE mailowo do Opiekunów Kierunków według poniższego podziału:

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-studiow-i-i-ii-stopnia/studia-stacjonarne-i-niestacjonarne/dziekanat/struktura-dziekanatu.html