Wszelkie sprawy dotyczące ODBIORU DYPLOMÓW proszę kierować WYŁĄCZNIE mailowo do DZIAŁU OBSŁUGI OBRON I ABSOLWENTÓW według podziału na kierunki:

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-studiow-i-i-ii-stopnia/studia-stacjonarne-i-niestacjonarne/dziekanat/struktura-dziekanatu.htmlWszystkie dopuszczone przez Państwa do obrony prace dyplomowe, należy przesłać
do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) najpóźniej
do dnia 30 września br.