Najczęściej zadawane pytania

1. Na jaki numer konta należy uiścić opłatę za dyplom lub odpis dyplomu/suplementu w języku obcym?

Opłaty za dyplom i odpis dyplomu/suplementu w języku obcym należy wpłacić na indywidualne konto podane w wirtualnej uczelni, w tytule wpisując: "dyplom", "odpis dyplomu/suplementu w języku obcym".
Wnioski należy wysłać mailowo do pracowników działu "obsługa absolwentów":
www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-studiow-i-i-ii-stopnia/studia-stacjonarne-i-niestacjonarne/dziekanat/struktura-dziekanatu.html

2. Czy na karcie obiegowej w miejscu "Dodatkowe informacje do zamieszczenia w suplemencie do dyplomu" należy wpisywać przedmioty SW w języku obcym wynikające z programu studiów?

Nie, w miejscu dodatkowych informacji należy wymienić tylko dodatkowe aktywności. Przedmioty SW realizowane w języku obcym wynikają z programu studiów i automatycznie będą wymienione w suplemencie do dyplomu.

3. Czy w miejscu "Dodatkowe informacje do zamieszczenia w suplemencie do dyplomu" należy wpisać otrzymywane stypendium Rektora?

Nie.

4. Pod tym punktem wspomniano, że "wszystkie dodatkowe informacje do suplementu muszą być potwierdzone zaświadczeniem - opieczętowane przez organizację uczelnianą" w związku z tym:

  • jeśli przedmiot w języku angielskim został tutaj uznany to jak mamy zdobyć takie zaświadczenie? Czy dziekanat nam go wystawi?
    Przedmiotu SW nie należy wymieniać w sekcji "dodatkowe informacje"
  • w przypadku uznania stypendium rektora - czy dziekanat również będzie musiał wydać nam takie zaświadczenie?
    Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie należy wymieniać w sekcji "dodatkowe informacje"

5. Ile czeka się na wiadomość od opiekuna/dziekanatu, o konieczności złożenia całej dokumentacji na dysku?

Dziekanat wysyła do studenta maila niezwłocznie po otrzymaniu pełnej dokumentacji od promotora.

6. Czy po obronie należy zwracać legitymacje do dziekanatu.

Nie ma obowiązku zwrotu legitymacji do dziekanatu. Legitymacje absolwentów studiów I stopnia są ważne do 31 października. Jeśli absolwent studiów I stopnia zrekrutuje się na II stopień studiów,
wówczas legitymacja jest ważna automatycznie do 29 listopada (Rozporządzenie MNiSW: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego)
Legitymacje absolwentów studiów II stopnia tracą ważność po obronie.