Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedura oceny oryginalności i przygotowywania prac dyplomowych

 1. Procedura antyplagiatowa służy sprawdzeniu samodzielności pisemnych prac dyplomowych studentów z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 2. Procedura ma zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych w Uniwersytecie z wyłączeniem prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, które nie podlegają sprawdzaniu w JSA.
 3. Sprawdzenie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń poprzez wskazanie ewentualnych podobieństw w pracy poddawanej sprawdzeniu do tekstów znajdujących się w bazach referencyjnych JSA.
 4. W celu sprawdzenia  samodzielności przygotowania pracy dyplomowej student przekazuje promotorowi ostateczną oraz uzgodnioną z promotorem wersję pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (z konta w domenie @edu.uekat.pl) w pliku zapisanym w jednym z następujących formatów: txt, pdf, doc, docx, odt, rtf lub innym rozszerzeniem zgodnym z wymaganiami dotyczącymi załączenia pliku w JSA.
 5. Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek  (małymi literami).
 6. Wraz z pracą dyplomową student składa oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 7. Promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pracy dyplomowej do sprawdzenia jej oryginalności za pomocą systemu JSA, jednak nie później niż do 30 czerwca (dla prac złożonych w I terminie) i do 30 września (dla prac złożonych w II terminie).
 8. Promotor rejestruje badanie pracy w systemie JSA, wprowadza elektroniczną wersję pracy dyplomowej do systemu JSA
 9. Promotor może wyłączać z wyniku badania fragmenty pracy dyplomowej, które w jego ocenie nie wykazują wystarczającego podobieństwa do źródła lub mają swoje uzasadnienie w pracy.
 10. Promotor może bez akceptacji badania zwrócić pracę dyplomową do poprawy przez studenta.
 11. Promotor po dokonaniu analizy samodzielności przygotowania pracy: akceptując ją w JSA, wnioskuje o dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego lub w przypadku podwyższenia wskaźnika procentowego rozmiaru podobieństwa (PRP) podejmuje czynności wyjaśniające.
 12. W przypadku dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego, promotor przekazuje do dziekanatu drogą elektroniczną pracę dyplomową, podpisany ogólny raport prawdopodobieństwa, recenzję oraz oświadczenie promotora.

 

Druk recenzji - ocena pracy dyplomowej (prosimy drukować dwustronnie)

Oświadczenie promotora

Zarządzenie Nr 116/22

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3