Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Rzecznika ds. Etyki

Rzecznik ds. Etyki czuwa nad przestrzeganiem Kodeksu Etycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zgodnie z § 79 Kodeksu, do zadań rzecznika ds. etyki należy w szczególności:

1) promowanie wśród członków wspólnoty uczelni treści Kodeksu,

2) podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawie naruszenia zasad postępowania etycznego przez członków wspólnoty uczelni.

Rzecznik ds. etyki informuje rektora o podejmowanych czynnościach i ich rezultatach. Jeżeli rzecznik uzna, że pracownik, student lub doktorant za naruszenie zasad postępowania etycznego może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezwłocznie informuje o tym rektora.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3