Postępowania habilitacyjne w toku

Dr Krzysztof Biernacki

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Alicja Brodzka

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Teresa Gądek-Hawlena

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agata Gluzicka

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jakub Górka

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Ewa Michalska

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Blandyna Puszer

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Zmiana składu komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Robert Uberman

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Julia Włodarczyk

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Zmiana składu komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowania habilitacyjne zakończone