Postępowania habilitacyjne w toku

Dr Robert Uberman

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komitetu Naukowego w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowania habilitacyjne zakończone