Przewody doktorskie w toku

Przewód doktorski mgr Danuty Descours

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Marek Bugdol
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski Magdaleny Hofman-Kohlmeyer

recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UEW
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr Agnieszki Put

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Barbara Kożuch
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr Dagmary Wójcik

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Beata Glinka
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr Agnieszki Zielińskiej

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Zakończone przewody doktorskie