Przewody doktorskie w toku

Przewód doktorski mgr. Kamila Rysza

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Andrzej Wiatrak
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Marian Kachniarz, prof. UP
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Zakończone przewody doktorskie