Jednostki ogólnouczelniane

Biblioteka Specjalistyczna
Koordynator 7349
Czytelnia CNTI Magazyn 7323
Czytelnia CNTI  7348
Dział Opracowania i Digitalizacji Zbiorów 7345
Czytelnia CNTI 7346
Wydawnictwo Uczelniane
Redaktor Naczelny 7635
Redaktorzy 7631
Dział 7630
Maszynistka 7637
Sala Komputerowa 7639
fax 7643
Akademickie Warsztaty Pedagogiczne 7520
Śląska Szkoła Języków Biznesu 7441
Uniwersytet Trzeciego Wieku  7021
Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy 7505