Jednostki ogólnouczelniane

Biblioteka Specjalistyczna
Koordynator 7349
Czytelnia CNTI Magazyn 7323
Czytelnia CNTI  7348
Dział Opracowania i Digitalizacji Zbiorów 7345
Czytelnia CNTI 7346
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor Naczelny 7635
Zespół Redakcyjny 7630
Zespół Redakcyjny 7631
Zespół Redakcyjny  7641
Biuro Wydawnictwa 7633
Biuro Wydawnictwa 7637
Biuro Wydawnictwa 7647
Pracownia Składu Komputerowego 7639
Akademickie Warsztaty Pedagogiczne 7520
Uniwersytet Trzeciego Wieku  7021
Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy 7505