Katedry

                                       
Katedra Ekonomii 
Kierownik Katedry  Historii Myśli Ekonomicznej 7247
Historii Myśli Ekonomicznej 7260
Koniunktura i Wzrostu Gospodarczego 7255
Systemy Gospodarcze 7258
Systemy Gospodarcze 7267
Historia Myśli Ekonomicznej 7264
Systemy Gospodarcze 7259
Koniunktura i Wzrost Gospodarczy 7257
Koniunktura i Wzrost Gospodarczy 7263
Systemy Gospodarcze 7251
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 
Kierownik 7853
Katedra 7854
Katedra 7855
Katedra Transportu 
Kierownik  7533
Katedra 7538
Katedra 7531
Katedra 7544
Katedra 7536
Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 
Katedra Polityki Społecznej - Kierownik  7567
Katedra Polityki Społecznej
7372
Katedra Polityki Gospodarczej - Kierownik 7590
Katedra Polityka Gospodarcza 7371
Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy  7375
Katedra Rynku i Konsumpcji  
Kierownik 7358
Katedra 7332
7368
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
 
Kierownik 7429
Katedra 7411
Katedra 7409
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 
Kierownik  7417
Katedra 7416
Katedra 7418
Katedra 7419
Katedra 7420
Katedra Metod Statystyczno - Matematycznych w Ekonomii 
Katedra 7370
Katedra
7482
Katedra 7468
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Kierownik 7611
Katedra 7612
Katedra 7287
Katedra 7297
Katedra Zarządzania Organizacjami  7959
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 
Kierownik  7500
Katedra 7503
7520
7532
7501
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 
Kierownik 7364
Katedra 7355
Katedra
7367
Katedra 7063
                                 
Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych
Kierownik 7090
Katedra 7091
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
Kierownik 7410
Katedra 7399
Katedra 7406
Katedra  7414
Katedra Finansów Publicznych
Kierownik 7401
Katedra 7402
Katedra 7408
Katedra 7427
Katedra 7449
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
Kierownik 7320
Katedra 7316
Katedra 7318
Katedra 7404
Katedra 7419
Katedra 7422
Katedra 7460
Katedra Rachunkowości  
Kierownik 7275
Rachunkowości Finansowej 7270
Rachunkowości Finansowej 7273
Rachunkowości Finansowej 7282
Rachunkowości Finansowej 7284
Rachunkowości Finansowej 7285
Rachunkowości Zarządczej 7281
Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej 7210
Rachunkowości Finansowej 7272
Rachunkowości Finansowej 7276
Rachunkowości 7975
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Kierownik 7515
Katedra 7516
Katedra 7514
Katedra 7512
Katedra Matematyki Stosowanej  
Kierownik 7842
Katedra
7845
Katedra Prawa i Ubezpieczeń
 
Kierownik  7508
Katedra 7505
Katedra 7506
Katedra Ubezpieczeń 7507
Katedra Informatyki i Rachunkowości  Międzynarodowej
Kierownik 7986
Katedra 7083
Katedra 7084
Katedra 7283
Katedra Informatyki Gospodarczej 7085
Kierownik Katedry 7280
Katedra Teorii i Metodologii Ekonomii  7262
Kierownik 7261
Katedra Badań Nad Gospodarką Cyfrową
Kierownik 7001
Katedra 7002
Katedra  7003
Katedra    7004
Katedra Informatyki  
Kierownik Katedry 7292
Katedra Strategii i Metod Budowy Systemów E- biznesu
Kierownik 7277
Katedra 7289
Katedra 7293
Katedra 7586
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania
Kierownik Katedry 7286
Katedra 7274
Katedra 7288
Katedra Badań Operacyjnych 
Kierownik 7488
Katedra 7490
Katedra Modelowania Systemowego - Kierownik 7474
Katedra Modelowania Systemowego 7470
Katedra Zarządzania Projektami - Kierownik 7472
Katedra Zarządzania Projektami 7973
Katedra Zarządzania Projektami  7470
Katedra Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych - Kierownik 7474
Katedra Zastosowań Informatyki  w Badaniach Operacyjnych 7472
Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych 
Kierownik 7592
Katedra 7593
Katedra 7591
Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji
Kierownik 7582
Katedra 7580
Katedra 7361
Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej 
Kierownik 7462
Katedra 7492
Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów
Kierownik 7966
Katedra 7965
Katedra 7964
Katedra Inżynierii Wiedzy   
Kierownik 7294
Katedra 7094
7095
7096
7296
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierownik 7303
Katedra 7310
Katedra 7312
Katedra 7314
Katedra 7324
Katedra 7326
Katedra 7328
Katedra 7338
Katedra 7908
Katedra Logistyki Społecznej
 
Kierownik 7308
Katedra 7305
Katedra 7309
Katedra Logistyki Ekonomicznej  
Kierownik 7302
Koordynator ds. Zintegrowanego Systemu 7301
Katedra 7322
Katedra 7330
Katedra 7331
Katedra 7306
Katedra Marketingu  
Kierownik 7562
Katedra 7572
Katedra 7577
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Kierownik 7589
Katedra 7594
Katedra 7560
Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki
Kierownik 7578
Katedra 7566
Katedra 7598
Katedra 7576
Katedra Ekonomii Politycznej
Kierownik 7583
Katedra 7584
Katedra 7581
Katedra 7570
Katedra Badań Konsumpcji  
Kierownik 7564
Katedra 7573
Katedra 7569
Katedra 7571
Katedra  Statystyki Ekonometrii i Matematyki
 
Kierownik Katedry 7908
Katedra Ekonometrii 7451
Kierownik 7478
Katedra 7458
Katedra 7456
Kierownik 7486
Katedra 7466
Katedra Matematyki
7476
Kierownik 7480
Katedra 7453
Katedra 7454
Katedra 7455
Katedra Przedsiębiorczości 
Kierownik 7036
Katedra 7363
Katedra 7365
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
Kierownik 7351
Katedra 7350
Katedra 7361
Katedra  Systemów Zarządzania 7356
Katedra  Systemów Motywacji 7382
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego 7007
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej  7581
Katedra Teorii Zarządzania 7519