Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to jednostka zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem i udostępnianiem, a także promocją, materiałów i dokumentów z zakresu historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.