Profesorowie honorowi

 

Tytułem profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  Senat Uczelni wyróżnił zasłużonych dla Uniwersytetu emerytowanych nauczycieli akademickich, którzy byli zatrudnieni w Uniwersytecie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego, a także profesorów innych uczelni lub instytucji naukowych krajowych lub zagranicznych, którzy wnieśli znaczny wkład do współpracy z Uniwersytetem.

 

Tytułem  profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostali wyróżnieni:  

 

 • prof. zw. dr hab. Andrzej St. Barczak,


 • prof. Sigmund Barczyk,


 • prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok,


 • prof. dr hab. Halina Henzel,


 • dr  hab. Anna Kostur,


 • prof. zw. dr hab. Józefa Kramer,

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita,


 • prof. dr hab. Halina Zadora,


 • prof. Kazimierz Zaraś,


 • prof. dr hab. Krzysztof Zadora,


 • prof. dr hab. Joanna Żabińska,


 • prof. dr hab. Leszek Żabiński,


 • prof. dr hab.  Mariusz Bratnicki,


 • prof. dr hab. Krystyna Lisiecka,


 • prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak,


 • dr hab. Józef Kolonko,


 • prof. dr hab. Dorota Kotlorz,


 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka,


 • prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg,


 • prof. dr hab. Andrzej Klasik,


 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski,


 • dr hab. Teresa Żabińska,

 • prof. dr hab. Danuta Kempny,

 • dr hab. Andrzej Barteczek, 

 • dr hab. Alojzy Czech,

 • prof. dr hab. Gabriela Łukasik,

 • dr hab. Krystyna Melich-Iwanek,

 • dr hab. Maria Michałowska,

 • doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.

 • prof. dr hab. Maciej Miszewski,

 • prof. dr hab. Jan Pyka,

 • prof. dr hab. Michał Seweryński,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik,

 • dr hab. Jan Wojtyła,

 • prof. dr hab. Jerzy Mika,

 • prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec,

 • prof. dr hab. Halina Buk,

 • prof. dr hab. Elżbieta Lorek,

 • dr hab. Alina Lipińska-Słota,

 •  prof. dr hab. Ewa Kieżel,


 •  prof. dr hab. Zofia Mielecka Kubień,


 •  dr hab. Andrzej Rączaszek,


 •  prof. dr hab. Zdenek Mikoláš,


 •  prof. dr hab. Henryk Zawadzki